Ποιός είναι ο πιο “φιλικός προς το περιβάλλον” τρόπος απόρριψης ενός παιχνιδιού?

Εάν ζείτε σε μία χώρα όπου τα απορρίμματα είναι ταξινομημένα, τότε ενεργείστε ανάλογα. Εάν στην χώρα σας τα απορρίμματα δεν είναι ταξινομημένα τότε αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι και πετάξτε τις στο καθορισμένο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, ο καλύτερος τρόπος απόρριψης ενός παιχνιδιού είναι η επαναχρησιμοποίηση του μέσω της δωρεάς του σε ένα άλλο, χαρούμενο μωρό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το παιχνίδι πριν το δώσετε σε ένα άλλο μωρό. Επίσης βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του παιχνιδιού είναι στη θέση τους και ότι το παιχνίδι δεν είναι σπασμένο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ποιός είναι ο πιο “φιλικός προς το περιβάλλον” τρόπος απόρριψης ενός παιχνιδιού?